MORD

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

SIEDZIBA GŁÓWNA:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków
Ul. Nowohucka 33a

Telefon:
 (12) 656 56 20; (12) 656 17 18; (12) 656 18 36

 Jak dojechać do ośrodka:

Linie autobusowe z centrum: 163, 174, 148.

Ośrodek czynny dla Klientów od poniedziałku do piątku, w godzinach:

Biuro Obsługi Klienta od 7.00 do 20.30 (przyjmuje wyłącznie opłaty za egzaminy)
Administracja od 8.00 do 15.00
Kasa MORD od 8.30 do 14.00 (przyjmuje wyłącznie opłaty za szkolenia i dokonuje zwrotów)

Egzaminowanie trwa od 7.15 do 20.00

SIEDZIBA TERENOWA:

Oddział terenowy MORD w Krakowie:

Oddział Terenowy w Krakowie
30-149 Kraków
ul. Balicka 127

Telefon:  (12) 393 37 41

Ośrodek czynny dla Klientów od poniedziałku do piątku, w godzinach:

Biuro Obsługi Klienta od 7.00 do 14.30 (przyjmuje wyłącznie opłaty za egzaminy)

Egzaminowanie trwa od 7.00 do 14.15

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek na oryginalnym druku);
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy, wydane przez odpowiedniego lekarza;
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
  • dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o nadaniu nr pesel;
  • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5×4,5cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego pół-profilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
  • potwierdzenie zameldowania w przypadku posługiwania się tymczasowym dowodem osobistym;
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców;
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii lub zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym odpowiednio na kategorię prawa jazdy B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1 ,D, D1B, C, C1, D lub D1 lub jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie, odpowiednio, prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E A1, B1, C1 lub D1, a także gdy ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie, odpowiednio, prawa jazdy kategorii A, B, C, lub D.