Regulamin Konkursu OSK Elita

Regulamin konkursu przeprowadzanego na Facebooku Elita Szkoła Kierowców Kraków

Celem tych zapisów jest ustalenie zasad konkursów organizowanych przez Szkołę Kierowców Elita na portalu społecznościowym www.facebook.com (dalej „Konkurs”).

Zasady te są ważnym dokumentem, który jako jedyny określa zasady konkurencji w odniesieniu do odbiorców w Polsce.

 1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest firma F.S.U.H Andrzej Kalita, jako przedsiębiorca prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców pod adresem : al. 29 – Listopada 95, 31-406 Kraków, REGON: 351435401, NIP: 6781840429 oraz firma F.H.U.S. Tomasz Lipiarz , jako przedsiębiorca prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców pod adresem : al. 29 – Listopada 95, 31-406 Kraków, REGON: 351523654, NIP: 945-14-91-714. (Dalej „Szkoła Kierowców Elita”)

Serwis społecznościowy Facebook nie jest odpowiedzialny za organizowany konkurs.

 1. Data i miejsce konkursu

Konkursy rozpoczynają się 27.05.2019r. Konkurs odbędzie się w medium społecznościowym

https://www.facebook.com/Elita-Szko%C5%82a-Kierowc%C3%B3w-Krak%C3%B3w-578729992270727/

(dalej „czas trwania konkursu” i „miejsce konkursu”).

 1. Uczestnicy konkursu

Konkurs jest otwarty tylko dla fanów https://www.facebook.com/Elita-Szko%C5%82a-Kierowc%C3%B3w-Krak%C3%B3w-578729992270727/ strony na serwisie społecznościowym Facebook, którzy biorą udział w konkursie, jako opisano w poszczególnych punktach. Konkurs dotyczy byłych, obecnych oraz przyszłych kursantów Szkoły Kierowców Elita. Konkurs może odbywać się w różnym czasie i zawsze będzie to wyjaśnione w opisie Konkursu. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy zgadzają się z zasadami i warunkami konkursu zawartymi w niniejszym statucie i zobowiązuje się ich do ich przestrzegania w całości bez żadnych warunków i zastrzeżeń. Wiek wymagany do wzięcia udziału w konkursie przez uczestnika jest uzależniony od rodzaju nagrody jak i samych zasad konkursowych, jeżeli konkurs dotyczy promocji kursu na prawo jazdy danej kategorii wiek określony zostaje następująco: AM – 14 lat, A1 – 16 lat, A2 – 18 lat, B – 18 lat, A – 24 lat. Osoba, która nie ukończyła wymaganego wieku, może przystąpić do konkursu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na 3 miesiące przed jego osiągnięciem (nie dotyczy osób pełnoletnich).

 1. Zasady i Warunki Konkursu

Przebieg i warunki Konkursu mogą ulec zmianie i zawsze będzie to wyjaśnione w opublikowanych postach na fanpage’u na Facebooku.

 1. Wygrana w Konkursie

Zwycięstwa w konkursie mogą się różnić w zależności od aktualnej oferty firmy oraz warunków konkursu Szkoły Kierowców Elita.

 1. Wyniki Konkursu

Ocena laureatów Konkursu odbędzie się w firmie Szkoła Kierowców Elita zgodnie z warunkami konkursu.

 1. Ogłoszenie zwycięzcy

Zwycięzca /y zostanie/ą ogłoszeni w informacjach zawartych we wpisach na: https://www.facebook.com/Elita-Szko%C5%82a-Kierowc%C3%B3w-Krak%C3%B3w-578729992270727/

 1. Przyznanie nagród

Zwycięzca/y zostanie/ą poinformowani w formie wpisu na fanpage’u, e-mailem lub telefonicznie.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie ryzyka i zobowiązania związane z korzystaniem z nagrodami. Nagroda nie podlega wymianie na wartość równoważną w pieniądzu. Nagroda podlega możliwości przeniesienia na inną osobę niż laureat.

 1. Informacja podatkowa

Wygrane z konkursów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wygrane poniżej 760zł wartości są zwolnione z podatku.

 1. Pozostałe przepisy

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, przerwania, odwołania lub zmiany zasady konkursu, ale także usunięcie z konkursu z powodu podejrzenia wykorzystywania „likebot” lub innego zakłócenia konkursu. W przypadku, gdy nastąpią zmiany warunków i zasad konkursu, zmiana ta zostanie zapisana w postaci suplementu opublikowanego na stronie https://www.facebook.com/Elita-Szko%C5%82a-Kierowc%C3%B3w-Krak%C3%B3w-578729992270727/. Ważność tej zmiany rozpoczyna się w momencie publikacji.

Odzyskanie udziału w konkursie na drodze sądowej jest wykluczone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania, na wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, według własnego uznania i bez podania przyczyny. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Organizatorzy wobec uczestników konkursu nie przyjmują żadnych innych zobowiązań, a oni nie mają prawa do innych świadczeń przez organizatora, o których mowa w tych przepisach. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z funkcjonalnością strony internetowej, gdzie informacje będą publikowane w konkursie.

 1. Zgoda na ujawnienie danych osobowych

Uczestnicy konkursu udzielają organizatorom zgody na publikację imienia i nazwiska za pośrednictwem Internetu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zwycięzcy również wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym wygraną w konkursie w stopniu : imię, nazwisko, e-mail, miejsce zamieszkania i telefon. Organizatorzy konkursu zobowiązują się, że takie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z różnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku odmowy zgody laureata w poprzednim ustępie lub ogólnego braku akceptacji warunków zwycięzca konkursu traci roszczenia do nagrody, a nagroda w konkursie może stać się nagrodą w innym konkursie.